Hakkımızda

Jeot Nedir?

İngilizce “Geode” teriminin Türkçe karşılığıdır.

Jeotlar bir bölümleri oyuk olan yuvarlak hatlı ya da küresel kayaçlardır. Jeotlardaki mineraller içeri doğru kusursuz olarak büyürler.

ODTÜ Jeoloji Topluluğu, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda kurulmuş, öğrenci aktivite topluluğudur.Topluluğumuz 1989 yılında kurulmuştur. Jeoloji Mühendisliği Bölümü binasındaki yerimizle bölümümüz öğrencileri ile bölüm başkanlığı arası bir köprü olmayı kendine vizyon bilmiştir. Öğrenci arkadaşlarımıza bölümlerini sevmelerinde ve kariyer planlarında yardımcı olarak Jeoloji Mühendisliğini gerek ODTÜ gerekse yurt çapında hak ettiği noktaya taşımayı amaçlamaktadır.

Günlük hayatta her yerde karşımıza çıkan Jeoloji kavramını bir adım daha öteye götürmeye çalışmaktayız:

  • Yerbilimlerinin gelişmesine katlıda bulunmak ve bu bilim dallarını öğrencilere tanıtarak faydalanmalarını sağlamak.
  • Öğrencilerin iş sektörleriyle iletişimini çeşitli paneller, sempozyumlar ve seminerlerle güçlendirmek.
  • Gerek yurtiçi gerekse yurtdışındaki üniversitelerle iletişim kurarak karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak.
  • Bilimsel etkinliklerin yanısıra, sosyal ve kültürel alanda öğrencilere faaliyet sağlamak.
  • Topluluk etkinliklerini e-mail, afiş vb. gibi yollarla öğrencilere haber vermek.
  • Topluluk amaçlarıyla paralel amaçlar güden kişi ve kuruluşlarla üniversite menfaatini göz önünde bulundurarak her türlü işbirliğinde bulunmak.